महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व त्यांचा कार्यकाळ – list of chief ministers of maharashtra

आज आपण आतापर्यंतचे मुख्यमंत्री व त्यांचा कार्यकाळ काय आहे. आणि ते कोणत्या पक्षाचे आहेत. हे पाहणार आहोत. ते पण थोडक्यात.

list of chief ministers of maharashtra

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व त्यांचा कार्यकाळ
मुख्यमंत्र्यांचे नावकार्यकाळराजकीय पक्षकालावधी
यशवंतराव चव्हाण०१-०५-१९६० ते १९-११-१९६२भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस९३३ दिवस
मारोतराव कन्नमवार२०-११-१९६२ ते २४-११-१९६३भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस३७० दिवस
पी. के. सावंत२५-११-१९६३ ते ०४-१२-१९६३भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस१० दिवस
वसंतराव नाईक०५-१२-१९६३ ते ०१-०३-१९६७भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस१५४८ दिवस
वसंतराव नाईक०१-०३-१९६७ ते १३-०३-१९७२भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस१८४० दिवस
वसंतराव नाईक१३-०३-१९७२ ते २०-०२-१९७५भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस७०९ दिवस [एकूण४०९७दिवस]
शंकरराव चव्हाण२१-०२-१९७५ ते १६-०४-१९७७भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस७८६ दिवस
वसंतदादा पाटील१७-०४-१९७७ ते ०२-०३-१९७८भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस३१९ दिवस
वसंतदादा पाटील०७-०३-१९७८ ते १८-०७-१९७८भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस१३४ दिवस
शरद पवार१८-०७-१९७८ ते १७-०२-१९८०पुरोगामी लोकशाही दल५८० दिवस
रिक्त (राष्ट्रपती राजवट)१७-०२-१९८० ते ०८-०६-१९८०११३ दिवस
अब्दुल रहमान अंतुले०९-०६-१९८० ते १२-०१-१९८२भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस५८३ दिवस
बाबासाहेब भोसले२१-०१-१९८२ ते ०१-०२-१९८३भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस३७७ दिवस
वसंतदादा पाटील०२-०२-१९८३ ते ०१-०६-१९८५भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस८५१ दिवस [एकूण१३०४दिवस]
शिवाजीराव पाटील निलंगेकर०३-०६-१९८५ ते ०६-०३-१९८६भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस२७७ दिवस
शंकरराव चव्हाण१२-०३-१९८६ ते २६-०६-१९८८भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस८३७ दिवस [एकूण१६२३दिवस]
शरद पवार२६-०६-१९८८ ते २५-०६-१९९१भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस१०९४ दिवस
सुधाकरराव नाईक२५-०६-१९९१ ते २२-०२-१९९३भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस६०८ दिवस
शरद पवार०६-०३-१९९३ ते १४-०३-१९९५भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस७३९ दिवस [एकूण२४१३दिवस]
मनोहर जोशी१४-०३-१९९५ ते ३१-०१-१९९९शिवसेना१४१९ दिवस
नारायण राणे०१-०२-१९९९ ते १७-१०-१९९९शिवसेना२५९ दिवस
विलासराव देशमुख१८-१०-१९९९ ते १६-०१-२००३भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस११८७ दिवस
सुशीलकुमार शिंदे१८-०१-२००३ ते ३०-१०-२००४भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस६५१ दिवस
विलासराव देशमुख०१-११-२००४ ते ०४-१२-२००८भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस१४९४ दिवस [एकूण२६८१दिवस]
अशोक चव्हाण०८-१२-२००८ ते १५-१०-२००९भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस३११ दिवस
अशोक चव्हाण०७-११-२००९ ते ०९-११-२०१०भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस३६८ दिवस [एकूण६७९दिवस]
पृथ्वीराज चव्हाण११-११-२०१० ते २६-०९-२०१४भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस१४१५ दिवस
रिक्त (राष्ट्रपती राजवट)२८-०९-२०१४ ते ३१-१०-२०१४३२ दिवस
देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस३१-१०-२०१४ ते ०८-११-२०१९भारतीय जनता पक्ष१८३४ दिवस
रिक्त (राष्ट्रपती राजवट)१२-११-२०१९ ते २३-११-२०१९११ दिवस
देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस२३-११-२०१९ ते २६-११-२०१९भारतीय जनता पक्ष३ दिवस
उद्धव बाळासाहेब ठाकरे२८-११-२०१९ ते कार्यरतशिवसेनाचालू

Note – मित्रानो तुम्हाला हि माहिती आवडली असेल तर,तुम्ही तुमच्या मित्रांना आणि Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की शेअर करा.

Sharing Is Caring:

मित्रांनो तुम्हाला या वेबसाइटवर Career tips, success stories biography, general knowledge, Health tips, Tech Tips, ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील ज्या गोष्टी आपण जाणून घ्यायला पाहिजे त्याबद्दलच ज्ञान. आणि बरच काही तुम्हाला देण्याचा प्रयत्न ज्ञानशाळा टीम करत आहे.

Leave a Comment

close button