इ.स (AD) आणि ईसा पूर्व (BC) मध्ये काय फरक आहे ते जाणून घ्या? | Difference between the AD and BC in Marathi

Difference between the AD and BC in Marathi

मित्रांनो इतिहासातील घटनांची माहिती वाचताना आपण अनेकदा इ.स.पू (AD) आणि ईसा पूर्व (BC) असे शब्द वाचतो, जेणेकरून आपल्याला इतिहासात कधी …

Read more

close button