संधिवातावर व मूत्रविकारावर गुणकारी काकडी | Health Benefits of Cucumber in Marathi

Health Benefits of Cucumber in Marathi

चेहऱ्यावर मुरुम, पुटकळ्या, वांग, तीळ आणि चामखीळ आल्यामुळे चेहरा विद्रुप दिसतो. अशा वेळी काकडीचे चपटे तुकडे चेहऱ्यावर घासावे आणि काही …

Read more

close button