Scribbled Underline

12वी नंतरचे बायोटेक्नॉलॉजी कोर्सेस तुम्हाला माहित आहे का?

BSc in Biotechnology (Molecular Biology)

BSc in Bioinformatics

Bachelor of Biotechnology

Bachelor of Applied Science

Bachelor's Degree in Resource Biotechnology

Bachelor of Applied Science Majoring in Molecular Biotechnology

BSc in Chemical Engineering with Biotechnology Specialization

BSc Majoring in Plant Biotechnology

Bachelor of Biomedicine

Bachelor of Medical Science

मित्रांनो एज्युकेशन संबंधित माहितीसाठी www.Dnyanshala.com वेबसाईटला नक्की भेट द्या.

Next: 12वीनंतर टॉप मॅनेजमेंट कोर्सेस कोणते आहेत?