महड : श्री वरदविनायक गणपती | Mahad Ganpati Temple Information In Marathi

Mahad Ganpati Temple Information In Marathi

प्राचीन काळी गृत्समद नावाचे महान ऋषी होऊन गेले. त्यांनी आपल्या मातेला शाप ला होता. त्या शापाचे प्रायश्चित्त घेण्यासाठी त्यांनी या …

Read more

close button