हृदयविकार, डोकेदुखी, अपचन यावर उपाय ‘ वेलची’ |Health Benefits of Cardamom in Marathi

Health Benefits of Cardamom in Marathi

मुखशुद्धीसाठी वेलची (Cardamom) खातात. कारण ती सुंगधी आहे. पानाच्या विड्यात वेलची टाकली तर पानाचा स्वाद अधिकच वाढतो. मुरंब्यात, सरबतात आणि …

Read more

close button